kostka brukowa
kostka brukowa chyzbet
<strong>ChyzBet</strong> - jezyk Polski <strong>ChyzBet</strong> - jezyk Polski kostka brukowa
chyzbet
Firma "Chyżbet" sa špecializuje vo výrobe zámkovej dlažby a betónovej galantérie. Naše výrobky vďaka vysokej kvalite sú zárukou satisfakcie a spokojnosti pre najnáročnejších klientov.

PONÚKAME VÁM VÝROBKY NAJVYŠŠEJ KVALITY S ATRAKTÍVNYMI CENAMI.
 
kostka brukowa
kostka brukowa
kostka brukowa
kostka brukowa
Home - Kostka brukowa | Producent betonowej kostki brukowej. ChyżBet - Raz na zawsze!
Firma - Kostka brukowa | Producent betonowej kostki brukowej. ChyżBet - Raz na zawsze!
Produkty - Kostka brukowa | Producent betonowej kostki brukowej. ChyżBet - Raz na zawsze!
Nowo?ci - Kostka brukowa | Producent betonowej kostki brukowej. ChyżBet - Raz na zawsze!
Kontakt - Kostka brukowa | Producent betonowej kostki brukowej. ChyżBet - Raz na zawsze!
kostka brukowa
kostka brukowa  
  kostka brukowa

Projekt:” Poprawa jakości powietrza w powiecie nowotarskim – budowa farmy fotowoltaicznej w Chyżnem” w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 7, Infrastruktura ochrony środowiska, Działalnie 7.2 Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego I budżetu Państwa

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 -2013 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

Projekt „Wdrożenie nowej technologii produkcji kostki brukowej wykorzystującej nanotechnologię cementu oraz mikrominerały” realizowany  w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Działanie 4.3 Kredyt technologiczny  Osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.Więcej informacji o Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka
- www.poig.gov.pl
- www.bgk.com.pl
- www.mg.gov.pl
- www.europa.eu

Rzetelna firma

kostka brukowa  
  chyzbet
chyzbet
Názov výrobku
6x20x100
Hrúbka
6 cm
Popis výrobku
Dostupné farby
Kolor: sivý
  Kolor: červený
  Kolor: čierny
  Kolor: hnedý
  Kolor: pieskový /olivka/
  Kolor: zelený
  
chyzbet kostka brukowa
Copyright 1990 - 2017 ChyzBet

HomeKostka brukowa | Producent betonowej kostki brukowej. ChyżBet - Raz na zawsze!FirmaKostka brukowa | Producent betonowej kostki brukowej. ChyżBet - Raz na zawsze!GalériaKostka brukowa | Producent betonowej kostki brukowej. ChyżBet - Raz na zawsze!ProduktyKostka brukowa | Producent betonowej kostki brukowej. ChyżBet - Raz na zawsze!DistribúciaKostka brukowa | Producent betonowej kostki brukowej. ChyżBet - Raz na zawsze!Kontakt
iVEPS Media - media w internecie, projektowanie i wykonanie stron www, identyfikacja wizualna, bannery, materiały reklamowe, wizytówki, papier firmowy, koperty firmowe, reklamy, ulotki, litery przestrzenne, logo, rollup, ścianki reklamowe
kostka brukowa
Siedziba - Chyżne
+48 (18) 263-16-10
Kraków
+48 (12) 260-88-88
Nowy Targ
+48 (18) 264-05-27
Charsznica
+48 (41) 383-62-14
Turany
+421 (43) 429-10-21
kostka brukowa