kostka brukowa
kostka brukowa chyzbet
<strong>ChyżBet</strong> - jezyk Polski <strong>ChyżBet</strong> - jezyk Polski kostka brukowa
chyzbet
Przedsiębiorstwo "Chyżbet" specjalizuje sie w produkcji kostki brukowej i galanterii betonowej. Nasze produkty dzięki wysokiej jako¶ci daj± gwarancję satysfakcji i zadowolenia najbardziej wymagaj±cym klientom.

OFERUJEMY PAŃSTWU PRODUKTY NAJWYŻSZEJ JAKO¦CI W ATRAKCYJNYCH CENACH.
 
kostka brukowa
kostka brukowa
kostka brukowa
kostka brukowa
Home - Kostka brukowa | Producent betonowej kostki brukowej. ChyżBet - Raz na zawsze!
Firma - Kostka brukowa | Producent betonowej kostki brukowej. ChyżBet - Raz na zawsze!
Produkty - Kostka brukowa | Producent betonowej kostki brukowej. ChyżBet - Raz na zawsze!
Nowo?ci - Kostka brukowa | Producent betonowej kostki brukowej. ChyżBet - Raz na zawsze!
Kontakt - Kostka brukowa | Producent betonowej kostki brukowej. ChyżBet - Raz na zawsze!
kostka brukowa
kostka brukowa  
  kostka brukowa

Projekt pt. „Wdrożenie nowej technologii produkcji zespolonych betonowo- poliuretanowych płyt termoizolacyjno- elewacyjnych” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (PO IR) 2014-2020, Oś priorytetowa III: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach,


Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałanie 3.2.2: Kredyt na innowacje technologiczne. Wartość projektu: 13 400 000,00 PLN, Wartość unijnego dofinansowania : 6 000 000,00 PLN


Celem projektu jest wdrożenie własnej nowej technologii produkcji zespolonych betonowo- poliuretanowych płyt termoizolacyjno- elewacyjnych. Nie stosowana dotąd w Polsce technologia polega na produkcji trwale połączonych ze sobą warstw betonowej i poliuretanowej w ten sposób, że poliuretan tworzy warstwę termoizolacyjną zamiast dotychczas stosowanego styropianu lub wełny mineralnej, a warstwa betonowa stanowi dużo trwalszą niż dotychczas warstwę elewacyjną o zdecydowanie lepszych cechach funkcjonalności estetycznej. Nowa technologia do produkcji zespolonych betonowo- poliuretanowych płyt termoizolacyjno- elewacyjnych to przede wszystkim możliwość wyprodukowania z jednym zakładzie elementu zarówno izolacji termicznej jak i bardzo trwałej i estetycznej elewacji na budynkach. Podstawowym elementem decydującym o innowacyjności technologii jest powstanie nowego produktu w postaci trwale zespolonej betonowej płyty elewacyjnej z integralną poliuretanową izolacją cieplną.


Planowanym efektem jest więc wprowadzenie zupełnie nowego produktu, niespotykanego dotychczas na rynku polskim, tańszego i charakteryzującego się lepszymi właściwościami niż dotychczas dostępne produkty termoizolacyjne.


Więcej informacji o Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój

- www.poir.gov.pl
- www.bgk.com.pl
- www.mg.gov.pl
- www.europa.eu

Informacje o projekcie znajdują się na stronie: www.mapadotacji.gov.pl


 

Projekt:” Poprawa jako¶ci powietrza w powiecie nowotarskim – budowa farmy fotowoltaicznej w Chyżnem” w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, O¶ Priorytetowa 7, Infrastruktura ochrony ¶rodowiska, Działalnie 7.2 Poprawa jako¶ci powietrza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych Ľródeł energii, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego I budżetu Państwa

Projekt współfinansowany przez Unię Europejsk± w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 -2013 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

Projekt „Wdrożenie nowej technologii produkcji kostki brukowej wykorzystuj±cej nanotechnologię cementu oraz mikrominerały” realizowany  w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejsk± z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Działanie 4.3 Kredyt technologiczny  Osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.Więcej informacji o Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka
- www.poig.gov.pl
- www.bgk.com.pl
- www.mg.gov.pl
- www.europa.eu

DOTACJE UE


DOTACJE UE

kostka brukowa  
  chyzbet
chyzbet
Nazwa produktu
Holland
Grubo¶ć
4,6,8 cm
Opis produktu
Bardzo popularna kostka o kształcie prostok±ta. Dzięki łatwo¶ci układania...
Dostępne kolory
Kolor: oliwkowy
  Kolor: br±zowy
  Kolor: czarny
  Kolor: czerwony
  Kolor: szary
  
chyzbet kostka brukowa
Copyright 1990 - 2017 ChyżBet

HomeKostka brukowa | Producent betonowej kostki brukowej. ChyżBet - Raz na zawsze!FirmaKostka brukowa | Producent betonowej kostki brukowej. ChyżBet - Raz na zawsze!GaleriaKostka brukowa | Producent betonowej kostki brukowej. ChyżBet - Raz na zawsze!ProduktyKostka brukowa | Producent betonowej kostki brukowej. ChyżBet - Raz na zawsze!DystrybucjaKostka brukowa | Producent betonowej kostki brukowej. ChyżBet - Raz na zawsze!Kontakt
iVEPS Media - media w internecie, projektowanie i wykonanie stron www, identyfikacja wizualna, bannery, materiały reklamowe, wizytówki, papier firmowy, koperty firmowe, reklamy, ulotki, litery przestrzenne, logo, rollup, ¶cianki reklamowe
kostka brukowa
Siedziba - Chyżne
+48 (18) 263-16-10
Kraków
+48 (12) 260-88-88
Nowy Targ
+48 (18) 264-05-27
Charsznica
+48 (41) 383-62-14
Turany
+421 (43) 429-10-21
kostka brukowa